Orø Museum

Foreningens navn: Orø Minder.

Foreningens formål: At styrke hjemstavnsfølelsen og interessen for gamle minder og øens fortid, bl.a. gennem indsamling af gamle minder og andet som skildrer øen i fortid og nutid.

Adresse: Bygaden 56, 4305 Orø.

Museumskategori: Kulturhistorisk museum, ikke statsstøttet.

Oprettelse: Foreningen er oprettet 28. marts 1941 som hjemstavnsforening.

Medlemskab: Foreningen drives i øjeblikket som en lukket forening med en selvsupplerende bestyrelse.

Samarbejdsaftaler og økonomisk støtte: Foreningen støttes af Holbæk Kommune. Der er skrevet driftskontrakt med Holbæk Kommune, Kultur og Fritid om driftstilskud fra 1. januar 2012. Driftstilskuddet pristalsreguleres. Ifølge kontrakten skal der indsendes en aktivitetsoversigt, der viser Orø Minders aktiviteter i kalenderåret, og som indsendes sammen med det reviderede regnskab, senest 31. marts efterfølgende år. Desuden skal der udarbejdes en årsrapport. Der er et uformelt arbejde med Holbæk Museum og Holbæk Stadsarkiv. Der er et uformelt, praktisk samarbejde med “Hestebedgård”, især ved udstillingsvirksomhed og behandling af arkivalier.

Bestyrelse:
Jens Christensen 59470386
Ella Jensen 59470531
Gerda Jensen (kasserer) 59470047
Ingibjørg Jensen 59470374
Henrik Iversen 20218785
Carsten Roug (formand) 59470225.

Kasserer: Gerda Jensen.

Revisor: Marianne Iversen.

CVR nummer: 30676599.

Bankkonto: Danske Bank Reg.nr. 3208 konto 3559000922.