Arkivet

Orø Museum har en omfattende samling af dokumenter, foto og litteratur om Orø. Samlingen findes dels på museet og dels på Orø Bibliotek, Bygaden 50, Orø, 4300 Holbæk.

Her findes blandt meget andet en matrikelregistrant med oplysninger om alle øens ældre ejendomme og deres beboere for en dels vedkommende tilbage til 1600-1700 tallet, oprettet af Orøs lokalhistoriker, Henrik Larsen, der forsøges ajourført løbende.

Samlingen omfatter:

  • Litteratur om Orø Kirke, præster og præstegård fra 1600-tallet.
  • Folketællingslister og kopi af kirkebøger.
  • En stor samling avisudklip om begivenheder på Orø, systematisk samlet fra 1928.
  • Foto af samtlige sognerådsformænd til 1970.
  • En stor samling af foto af lærere og elever ved Næsby og Bybjerg Skole.
  • Foto af alle øens ældre ejendomme år 1950, 1975 og 2000.
  • En stor postkortsamling.
  • En stor samling af litteratur om Orø.
  • En bibliografi er udarbejdet af bibliotekar Hanne Gelting, Holbæk Bibliotek.
  • En stor samling af ikke publicerede småskrifter om Orø, avisartikler, kronikker, erindringer mm.