Tilhørsforhold

Orø var Kronens ejendom indtil 1606 hvor Abrahamstrup (Jægerspris Slot) mageskiftede sin ejendom på Orø med Domkirken i Roskilde.

Fra 1606 til omkring 1861-63, hvor de fleste ejendomme blev købt til selveje, tilhørte de fleste ejendomme på Orø Domkirken og med præsten som lokal administrator til 1841 hvor det første sogneforstanderskab blev valgt.

Indtil 1933 hørte Orø administrativt og retsligt under Frederiksborg Amt.

Fra 1933 overgik administrationen af Orø fra Frederiksborg Amt til Holbæk Amt.

Fra 1970 blev sognerådet, og dermed den lokale selvforvaltning, ophævet og Orø blev indlemmet i Holbæk Kommune.