Turisme

Det første hus brugt som sommerhus menes at være det såkaldte møddinghus, Næsbygade 6, som omkring 1920 blev erhvervet som sommerbolig. Men det var først fra omkring 1940 at der kom et egentlig turisterhverv på øen. Og siden var der en del af de gamle idylliske, men ofte faldefærdige og umoderne huse der overgik til sommerhusbrug.

Møddinghuset, Næsbygade 6, omkring 1915
Møddinghuset, Næsbygade 6, omkring 1915

Under 2. verdenskrig var der en del huse og gårde, samt selvfølgelig kroen der satsede på udlejning om sommeren, og der var behov for det. Det første sommerhusområde på Orø blev udstykket i 1940erne i plantagen ved Næsby, ud mod Salvig. Mange kom da til Orø via en lille færgebåd der fortsat gik mellem Rendebæk og Snave, og derfra gennem den smukke landsby, Næsby, hvor der fortsat var købmandsbutik og skole.

Efter trækfærgens etablering i 1962 gik al transport let og hurtigt via denne. De store sommerhusområder blev etableret i begyndelsen af 1960erne, de sidste i 1977. For de gamle orøboere var det en meget stor omvæltning, både landskabeligt og samfundsmæssigt. Mange af de ældre orøboere ville helst klare sig selv og var modstandere af bede om støtte hvis ikke højst nødvendigt.

Sommerhusbeboerne, af hvilke efterhånden mange bosatte sig på Orø, mente omvendt at man skulle udnytte de muligheder for pression og økonomisk støtte der var.

Beboerforeningen blev stiftet 1977 og kom igennem mange år til at præge debatten og formulere krav der skulle gøre det lettere, billigere og bekvemmere at bo på Orø. For at stoppe opkøbet af helårshuse til sommerhuse stillede man krav om at helårshuse skulle bevare helårsstatus.

Væsentlige programpunkter for beboerforeningen har været: Hyppigere og billigere færgeafgange, bedre forhold for campingpladsen, trampestierne etableret i begyndelsen af 1990erne, containerpladsen, etablering af OrØkontoret som informations- og servicekontor, bladet Orønyt, lejeboligerne på Elnebjergvej og Elnebjergcentret mm. En del af disse sager med hjælp fra Sammenslutningen af danske småøer.

Seværdigheder

 • Orøs natur
 • Orø Kirke
 • Orøstrand med dyrepark
 • Stranden ved Børrehoved
 • Fredede områder omkring Børrehoved
 • Trampestierne
 • Den kulturelle sti med Stensbjerg – Vandtårnet – Orø Kirke – Orø Kro – Orø Skole – Orø Museum
 • Hjertestien med Landbrugsmuseet
 • Esmosen med Drivhusene og minigolf
 • Orøstenen med rasteplads
 • Landsbymiljøer i Bybjerg og Næsby
 • Østre Færge med stejlepladsen
 • Orø Havn med Bådelaugets klubhus – Det gamle bådeværft, nu Brandstation og med rum for Søspejderne

Seværdigheder/information

 • OrØkontoret
 • Orø Museum med rasteplads
 • Hestebedgård mindestue med rasteplads og udstilling
 • Landbrugsmuseet

Rastepladser

 • Orøhallen med motionscenter
 • Idrætspladsen
 • Orø Havn
 • Bådelaugets hus
 • Orø Skole med rasteplads
 • Anlægget ved Østre Færge med rasteplads
 • Flagpladsen med rasteplads

Overnatning/servering

 • Orø Kro
 • Esmosen/Drivhusene
 • Marlieses Gårdcafé
 • Bybjerggård Bed and Breakfast
 • Havnecaféen
 • Bings Orø
 • Orø Camping