Navnet Orø

ÅR BENÆVNELSE BASISOPLYSNINGER
1268 Warthærø Valdemars Jordebog 1231
1268-1523 Wattherhøe 16. årh.
1296 Wortherø uden dato (Gram)
1299 Wartherø Jens Grands proces
1317 Wartherøø c. 1317 (Bartholin)
1320 Wortheærøø 29/2 1320
1370 Vatherø Roskildebispens Jordebog c. 1370
1375 Warderøø 17/12 1375
1462 Oderø 6/5 1462
1466 Oderø 11/3 1466
1557 Oerøen Kancelliets Brevbøger 3/8 1557
1573 Orø Kancelliets Brevbøger 16/7 1573
1610 Orø Land Mandtal 1610
1672 Offuer Øe Mandtal 1672
1688 Ourøe Mandtal 1688
1741 Ourø Land Fæstebrev gårdfæste
1761 Ourø Fæstebrev gårdfæste
1787 Ourø Land Fæstebrev gårdfæste
1908 Ourø Privat brev
1910 Orø Stednavneudvalgets Retskrivningsliste

GSt Ovrø – Forleddet vistnok æ. da. Vard, “Vagt”, oldn. Vardr, i genetiv ental, og endelsen er Ø. En anden mulighed var at denne endelse kunne være sekundær, som i flere andre ønavne (Strynø, Tunø) og at det oprindeligt var et sammensat navn *Wardar ell. *Wardur, flertal. af oldn. Vardi m. ell. Varda f., æ. da. Varde “Stendynge el. Stillads til mærke” (Kalkar).

Det nuværende navn Orø er brugt regelmæssigt i officielle dokumenter, f.ex. Orø Sognerådesprotokol, fra 1933 hvor Orø overgik fra Frederiksborg Amt til Holbæk Amt. Tidligere havde man brugt navnet Ourø. Orø er nævnt første gang i Valdemars Jordebog 1231 “Orø (Warthærø) nævnes i ølisten med en rig fauna, foruden (jagt-)hus nævnes hjort, dådyr, hare, rå, kanin.”