Administration og foreninger mm

Fra slutningen af 1800-tallet etableres en række erhverv, institutioner, andelsselskaber og foreninger af hvilke en del fortsat fungerer, men de fleste er ophørt. Nogle af de væsentligste fortsat fungerende er nævnt med etableringsåret:

 • Sognepræst med eget pastorat fra middelalderen?
 • Degn/skolelærer fra 1642?, 1. skolehus bygget 1737. “Gule Skole” bygget 1872. Forskole bygget 1910. Ny skolebygning 1999
 • Sognefoged fra 1791
 • Orø Kro fra 1822
 • Sognebogsamling fra 1870. Fra 1999 i den nye skolebygning med computere og internetopkobling
 • Ourø Sogns Sygekasse stiftet 1876. Servicen nu i statsligt, kommunalt og regionalt regi
 • Første brevsamlingssted oprettes på Orø Kro 1872 og første postbud ansættes 1876
 • Praktiserende læge ansættes 1894 og nuværende lægebolig bygget 1895
 • Skole- og Behandlingshjemmet Orøstrand bygget 1901
 • Telefonforbindelse oprettes og telefoncentralbestyrer ansættes 1902
 • Bybjerg Vandværk stiftes 1904. Er nu efter sammenlægning af flere vandværker øens største
 • Orø Forsamlingshus bygget 1907 som aktieselskab. Overgik i kommunens eje 1947, bestyrelsesledet fra 1990erne. Fra 2013/2014 overtaget af den 2013 stiftede forening “Borgerforeningen Orø Forsamlingshus”
 • Orø Idrætsforening stiftet 1907
 • Forskolen bygget 1910, indeholder nu lokaler for SFO og dagplejen
 • 1912 Orø Elektricitetsværk stiftet. Nedlagt 1950, men el-forsyningen overgik til NESA
 • 1919 Orø Brugsforening stiftet med lokaler på Bygaden 25, flyttet til nuværende plads 2010
 • 1924 Idrætspladsen anlagt overfor Forsamlingshuset
 • 1931 Håndkøbsudsalg fra Elefantapoteket etableres Brøndevej 5, er senere flyttet til Orø Brugs
 • 1933 Orø Kommune overgår administrativt til Holbæk Amt
 • 1941 Ourø Husholdningsforening stiftet
 • 1941 Orø Museum, “Orø Minder” stiftet. Får lokaler Brøndevej 18 men flytter 1965 til nuværende plads Bygaden 56
 • Orø Pensionistforening stiftet 1946
 • Orøgård Grundejerforening stiftet 1949
 • Orø Skytteforening stiftet – igen – 1951, var oprindelig stiftet som Orøs ældste forening ca 1870 og nedlagt ca 1930
 • 1967 Møllebroen vandværk stiftet. Er senere nedlagt og indgår nu i Bybjerg Vandværk
 • 1969 Orø Campingplads åbnet officielt. Men Orø Sogneråd havde allerede 1962 købt et areal ved stranden her og anlagt campingplads 1967
 • 1975 Orø Brandstation åbner på Brøndevej 18 a, er senere flyttet til lokaler i det gamle bådeværft på Orø havn
 • 1977 Orø Beboerforening stiftet
 • 1981 Orø Bådelaug stiftet. Har fra 2005 overtaget driften af havnen fra Holbæk Kommune
 • 1987 Skolefritidsordning startet på Orø Skole
 • 1987 Den selvejende institution Orø Hallen stiftet. Hallen indviet december 1989. Værestedet etableret 1995, Ny skydebane 1996 og motionsrum 2005
 • 1988 16 almennyttige boliger bygget på Elnebjergvej
 • 1993 OrØkontoret åbner på Brøndevej, og flytter samme sommer til nuværende sted Bygaden 32. I 2000 indvies et nybygget hus på samme plads
 • 1996 Ældrecentret “Elnebjergcentret” indviet
 • 1999 Orø Urtehave etableret
 • 2005 Første valg til Lokalforum
 • 2008 Hestebedgård Venneforening stiftet
 • 2008 Genbrugspladsen ved Nørrestængevej åbnet