Stednavneregister

Der arbejdes løbende med at supplere oplysningerne i et register, der ikke er et egentligt stednavneregister, men er planlagt at omfatte navne på “alle” lokaliteter incl. huse, gårde og veje.

Her omtales:

  • Gårdnavne
  • Havne og overfartssteder
  • Høje og bakker