Litteratur

Der findes en omfattende litteratur om Orø. Der henvises til en bibliografi udarbejdet af bibliotekar Hanne Gelting, hvor også enkelte ikke publicerede artikler er nævnt. Udover dette råder Museet over en stor mængde ikke publicerede skrifter. Af disse må især matrikelregistranten fremhæves. Det er en udførlig omtale af alle øens ældre ejendomme og deres beboere langt tilbage i tiden skrevet af Henrik Larsen, og forsøges stadig ajourført af museets medarbejdere.

Bibliografi om Orø, ved Hanne Gelting. Kan udleveres ved henvendelse til Holbæk Bibliotek eller Holbæk Stadsarkiv. Forventes at foreligge i en ny, ajourført udgave vinteren 2014/15, og giver en oversigt over al publiceret litteratur om Orø.

Matrikelregistranten er en meget omfattende beskrivelse af alle Orøs ældre ejendomme og deres beboere, skrevet af Henrik Larsen, og renskrevet i hånden af museets daværende kustoder, Sigrid Hansen og Johanne Larsen. Den er senere ajourført af Harald Petersen, og Erik og Vicky Møller. Den er nu digitaliseret og museets bestyrelse arbejder på en fortsat ajourføring.

Øvrige småskrifter – se listen her.