Liste over marknavne (genreopdelt)

Marknavne med høj eller bjerg

Agre ved Ellebjerg (1796)

Agre over Brøndbjerg(1796)

Agrene på Bjerget(1688)

Amhøj Agre (1688,1796)

Bakke Agre (1688,1796)

Bjergstykket (1688,1796)

Brønsbjerg (1688)

Bøgebakken (1796)

Bøgebjergagre (1688)

Canehøy (1796)

De små Elnebjergagre (1688)

De stakkede Elnebjergagre (1688)

Ellebjergagre (1796)

Elnebjergagerås (1688)

Elnebjergvangen (1688)

Estilhøjs agre (1796)

Fliserne ved Kongshøj (1688)

Grønhøysagre (1796)

Højstykkerne (1688)

Kanehøjstykket (1688)

Kongshøjspjeld (1688)

Kongshøjstykket (1688)

Lange Konghøjsagre (1688)

Lindhøjsagre (1688, 1796)

Lykke Bregnebjerg agerskifte (1688)

Løversbjerg (1796)

Løvsbjergstykker (1688)

Møllebjergsagrene (1796)

På Bjerget (1796)

Ramsbjergagre (1688)

Ramsøebjerg (1796)

Stakkede Bjergagre (1688)

Stakkede Stenhøjagre (1796)

Sønder Møllebjergs agerskifte (1688)

Søndre Møllebjerg (1796)

Østre Møllebjergs agerskifte (1688)

Østre Møllebjerg (1796)

Marknavne med mandsnavne/kvindenavne

Arvids Toft (1688)

Ebbespjeld (1688)

Estebechs agre (1688)

Estebechs humper (1688)

Estilhøjs agre (1796)

Ole Jensens Toft (1688)

Svendings agre (1688)

Svends agre (1796)

Tyge Spjeld (1688)

Marknavne med håndværk/erhverv

Bondestykkeagre (1796)

Byggeplads (1688)

Degn (1796)

Degnesløyen (1796)

Degnestykket (1688)

Kirkespjeldagre (1796)

Kirkespjeld (1688)

Mølleagre (1796)

Møllebjergagrene (1796)

Møllehumper (1796)

Præstelykken (1688)

Præstelykkeagre (1796)

Præstetoften (1688)

Skrædderstykker (1796)

Slibestensagre (1688)

Smedehumper (1688, 1796)

Smedelykkeagre (1688, 1796)

Smedelykken

Stakkede Møllespjeld (1688, 1796)

Sønder Møllebjergs agerskifte (1688)

Søndre Møllebjerg (1796)

Tørvegraverengen (1688)

Tørveskiersengen

Øster Møllebjergs agerskifte (1688)

Østre Møllebjerg (1796)

Marknavne med kær/kier/mose/vi

Blæsekierstykker (1796)

Bregnekiersagre (1796)

Esmoseagre (1688)

Esmosestykker (1688)

Flad Ellekier (1796)

Gåsekieragre (1796)

Gåsekærstykket (1688)

Hjortekieragre (1796)

Hjortekæragerås (1688)

Hjortekærstokkene (1688, 1796)

Hørkiersagre (1796)

Moseagre (1688)

Mosekærsengen (1796)

Pugkær

Rævekærsagerås (1688)

Rævekærsagrene (1796)

Sidekærsstykker (1688)

Sielkærsagre

Sjælkæragre (1688, 1796)

Stakkede Viesagre (1796)

Viens enge (1796)

Marknavne med dyrenavne

De lange kolykkeagre (1688)

De mellemste Ravnsletteagre (1688)

De nederste ravnsletteagre (1688)

De små kolykkeagre (1688)

De øverste ravnesletteagre (1688)

Dyrerøgtsagrene (1796)

Dyrespjeld (1688, 1796)

Fårefladeagre (1688, 1796)

Fårøye? (1796)

Gåseengen (1796)

Gåsekiersagre (1796)

Gåsekærstykket (1688)

Gåsestykkerne (1796, 1688)

Hestebedagre (1688, 1796)

Hesteholmene (1688, 1796)

Hjortekieragre (1796)

Hjortekæragerås (1688)

Hjortekærstokkene (1688, 1796)

Horseagre (1688)

Horsøagre (1688, 1796)

Horsøengen (1688)

Hundekildeagre (1688, 1796)

Kragespield (1796)

Kragesppjeldsagre (1688)

Kragetall (1796)

Ravnsletagre (1796)

Rævekærsagerås (1688, 1796)

Rævekærsagrene (1796)

Uglespjeld (1688)

Vibeholm/Viveholm? (1688, 1796)

Ålekisteengen (1688)

Åleskårsengen (1796)

Marknavne hvor kilde indgår

De lange Kildeagre (1688), Næsby Skovvang

De små Kildeagre (1688), Næsby Skovvang

De stakkede Kildeagre (1688), Næsby Skovvang

Frendekildeengene (1688, 1796), Elnebjergvangen, Bybjerg

Frenkildeholm (1796), matr. 4, Gamløse

Hundekildeagre (1688, 1796), Nørrevang, Bybjerg, NØ for Stengården

Kildeagrene (1688, 1796), Næsvangen, SV for Næsgården

Kildeagre (1796), Matr. 4, Næsby, helt mod vest mod Salvig

Kildebakkehumper (1688, 1796), Marken lige NV for Skovhøjgård, Vest for Nr.stængevej

Kildebakkestykkerne (1688), lige vest for Skovhøjgård

Kildebækagre (1688), Søndervangen, Næsby

Lille Frendekildeholm (1688), Elnebjergvangen

Stenkildeagre (1688,1796), Nørrevang, Bybjerg, nord for Stensbjerg

Stenkilde spjeld (1688, 1796) Matr. 14 b, Bybjerg, lavningen omkring og øst for Stenkilden

Store Frendekildeholm (1688), Elnebjergvangen