Øvrige småskrifter

 • Anna Møllebros livshistorie, slægttavle og familiefoto
 • Anneksgårdens historie. Ved Henrik Larsen
 • Birthe Jensen,  Bygaden 84, tidl. Børret, om sin barndoms Orø
 • Bankvirksomhed på Orø. Ved Ruth Jensen
 • Bybjerg 1895 og 1950. Ved Henrik Larsen
 • Bystævne i Orø år 1819, et historisk optrin
 • Børn på gården (Hestebedgård), ved Henrik Larsen
 • Cykelture på Orø. Med tegninger af Anberg. Ved C. Roug
 • Dagliglivet på Orø. Indberetning til Nationalmuseet ved Henrik Larsen
 • Den onde rende, ved Henrik Larsen
 • Det kommunale selvstyre 1841-1970, ved Henrik Larsen, en gennemgang af valgene
 • Dyreoldshusene, ved Henrik Larsen
 • En Orødrengs barndomsminder fra tiden før århundredskiftet. Ved Johannes Prip
 • Ferieminder fra Orø. Af Vivi Fahnøe
 • Fiskeriet. Indberetning til nationalmuseet ved Henrik Larsen
 • Fiskeriet ved Orø I en svunden tid, ved fisker Laurits Larsen
 • Fiskeriet fra Ourø, ved Anders Mikkelsen
 • Fiskeriet på Orø, ved Henning Olsen
 • Fortegnelse om løsøre hos fiskerne 1880-1900
 • Fortids haver. Indberetning til Nationalmuseet ved Henrik Larsen
 • Forbindelserne til omverdenen. Ved Henrik Larsen
 • Forbindelsen med Orø-bådene mellem Hornsherred og Holbæk. Af Bisgård, Ejby
 • Fra Isefjord, af August F. Schmidt, afskrevet af Henrik Larsen
 • Fundet af Guldkorset, ved Henrik Larsen
 • Færgefarten I gamle dage, af Kaptajn H. Nielsen
 • Færgefarten til Orø, af Harald Petersen
 • Færgefarten fra ca. 1870 til 1970, ved skipper Jens Nielsen
 • Første bestyrelsesmøde i Ourø Andelsmejeri 22. marts 1891
 • Gamle Minder – fortalt af en 81-årig
 • Glimt af Orøs historie, ved Henrik Larsen
 • Hekseri eller hysteri på Ovrø for 100 år siden, af K. Carøe. Årbog for Frederiksborg Amt 1919
 • Hestebedgård. Om gårdens indretning, ved Henrik Larsen
 • Hestebedgård. om hestene, ved Henrik Larsen
 • Hestebedgård. Tilværelsen på gården omkring år 1900. Ved Henrik Larsen og Holger Larsen
 • Hestebedgårds slægtsbog, ved Henrik Larsen og Holger Larsen
 • Holbæk Museum: Besøg 1929 og møntfund Orø Kirkegård 1928 samt lidt om Orø-korset
 • Husmandsforeningen på Orø v/Henrik Larsen
 • Hvad blev der af os. Næsby Skole 1920, ved Harald Petersen
 • Hvad vi ved om Orø og dens beboere gennem tiderne, ved Laurits Henriksen
 • Høsten gennem tiderne, ved Henrik Larsen
 • Jagten på Orø, ved Henrik Larsen
 • Kreaturtællinger 1837-1909, ved Henrik Larsen
 • Krigen 1848-50 og 1864, fortegnelse over Orøere der deltog i krigene
 • Kvindearbejde I gamle dage, ved Caroline Nielsen 1942
 • Landingspladser i Isefjordsystemet, ved C. Roug
 • Liden Elna på Orø, ved J M Frederiksen
 • Marie Kildekones digt om færgemand Hans Christian Jensen
 • Marknavne på Orø. Alfabetisk optegnelse
 • Matrikelnumre I Bybjerg m.m., oversigt
 • Matrikelnumre for Gamløse. Oversigt
 • Matrikelnumre huse og gårde i Bybjerg
 • Niels Kristensen Krag under Københavns belejring 1658-59, ved Henrik Larsen
 • Om familien Prip. Spredte træk om pastor Prip og familie, ved Henrik Larsen
 • Om gårdens indretning. Ved Henrik Larsen. Om Hestebedgård
 • Om koklokken, ved Henrik Larsen
 • Om Lindhardt som præst og menneske. Ved Henrik Larsen
 • Om min tidligste tid, ved Henrik Larsen
 • Om præsterne på Orø. Ved Henrik Larsen
 • Om slægten, ved Henrik Larsen
 • Omkring kirken, ved Henrik Larsen
 • Optegnelser om oplevelser i offentlighedens tjeneste, ved Henrik Larsen
 • Orø Bageris historie, ved Henrik Larsen
 • Orø efter år 1800, ved Henrik Larsen
 • Orø før år 1800, ved Henrik Larsen
 • Orø gennem tiderne, ved Holger Larsen
 • Orøhistorier, ved Holger Larsen
 • Orø historier, Sælsomme historier og myter. Ved Holger Larsen
 • Orø i gamle dage. I hæftet ”Jul i Holbæk” skrev Laurits Henriksen følgende
 • Orø Kirkes historie, ved Leif Kolpen
 • Orø sogneråds forhandlingspotokol/Ved Henrik Larsen, i uddrag
 • Orøere der deltog i krigen 48 og 64, ved Henrik Larsen
 • Orøudtryk, ved Henrik Larsen
 • Orøs forbindelser med omverdenen, efter uddrag af sognerådsprotokoller ved Henrik Larsen
 • Orøs forbindelser med omverdenen, ved Henrik Larsen
 • Orøs forbindelser med omverdenen, forskellige artikler
 • Orøs præster mest set med menigmands øjne, ved Henrik Larsen
 • Pastor Prips ungdomserindringer, i uddrag
 • Præstegårdsforpagtere og præstegårdsjorden. Ved Henrik Larsen
 • Præster, kirke- og kirkegårdsjord
 • Præste- og sognehistorie, Orø, 1849-1949, Nedergårds i uddrag
 • Præsterne på Orø, ved Henrik Larsen og Leif Kolpen
 • Rasmus Lind: Da Orø havde færgemænd
 • Sagn fra Orø, ved Hans Ellekilde m.fl.
 • Stednavne på Orø, ved C. Roug
 • Stednavne på Orø, efter markbogen af 1688, med beskrivelse af Orø, ved Henrik Larsen
 • Tidstavle for Orø, ved C. Roug
 • Tidstavle for Orø, med generel omtale af forhistorisk tid
 • Tidstavle for Hestebedgård, ved C. Roug
 • Tidstavle Holbæk
 • Tidstavle Holbækfærgen og Orø havn
 • Tidstavle Østre Færge
 • Til argumentation for et fælleshus på Orø, aug. 1992, af Vibeke Leth
 • Trampestierne på Orø, ved C. Roug
 • Troels Prip: Juleaftensdag i den gamle præstegård.(Orø)
 • Turistfører for Orø 1940
 • Udviklingen, Bybjerg Brønne. Ved Henrik Larsen
 • Varslingssystemer, bavnehøje, voldsteder omkring Isefjorden, af Holger Larsen
 • Øen Orø gennem tiderne, af Holger Larsen
 • Østre Færge overfart gennem tiderne, ved Svend Jensen