Bibliografi om Orø

Download bibliografien som pdf-fil her.

Forord

Lokalhistorikerne Henrik Larsen (1890-1983) og Harald Petersen (1913-2010) er de to personer, der har beskæftiget sig mest med øen og dens historie. Blandt Henrik Larsens mange optegnelser er hans “hovedværk” en registrant over alle matrikler på øen, mens Harald Petersen skrev et utal af artikler om livet i “gamle dage” til den lokale avis. En stor del af deres skriftlige arbejder findes i dag i Ourø Minder (Orø Museum).

Endnu er der dog ikke lavet én samlet publikation om Orø, så bibliografien her er et forsøg på at give et overblik over alle de bøger og skriftlige optegnelser, hvor Orø er behandlet. Flere af bøgerne kan ikke købes i dag, men kun lånes på bibliotekerne, så tallene ud for indførelserne henviser derfor til bibliotekernes klassedeling.

De små private publikationer med betegnelsen “ikke registreret” findes kun i Ourø Minder (Orø Museum) og Holbæk Stadsarkiv. Her kan man også finde andre dokumenter i form af forenings -og regnskabsprotokoller, folketællinger, avisudklip og kirkebøger, samt en del billedmateriale af personer og ejendomme på Orø.

Denne 3. reviderede udgave udkommer kun som internetudgave, hvorimod de 2 tidligere udgaver var i papirform.

Hanne Gelting
3. rev. udg. foråret 2015

Orø færgen
Orø færgen

LITTERATUR OM ORØ

Orø generelt

46 
Achton Friis: De danskes øer. Bd. 1-3.
Gyldendal, 1926-1928 (nyere udgaver findes)
Forfatteren besøgte øen 1923, hvor han beskrev naturen, bygningerne, de gamle sagn m.m.
Illustrationer af Johannes Larsen og Achton Friis.
Bd. 3 s. 175-199 omhandler Orø.

Bygaden
Bygaden

46
Achton Friis: De danskes Land. Bd. 1-3.
Gyldendal, 1943-1944 (nyere udgaver findes)
Forkortet udgave af bogen De danskes Øer.
Bd.1 s. 510-518 omhandler Orø.

46
Christiansen, Niels: Værd at se på danske småøer. 27 samfund fra A-Å.
Høst og Sammenslutningen af Danske Småøer, 2000. 201 sider.
Turguide med kort omtale af øerne og deres seværdigheder.
Orø omtales s. 152-159.

Christensen, Egil: Orø.
Privat tryk.  2. rev. udg., 2005
Kortfattet, emneopdelt beskrivelse af øen med kirken, skolen, fattighuset, biblioteket m.m.
Flere af kapitlerne bygger på Henrik Larsens optegnelser.
Mindre publikation, ikke registreret.

Hansen, Richardt: ORØ – før og nu.
Hestebrøndens Venner, 1998
Kronologisk gennemgang, navnestof og lidt statistik om øen. Kildehenvisninger.
Mindre publikation, ikke registreret.

46
Harritz, Poul Henrik: Danmarks småøer.
Politiken og Danmarks Naturfredningsforening, 1999. 272 sider.
Beskrivelse af øernes geologi, plante- og dyreliv, historie og seværdigheder.
Orø omtales s. 217-220.

46.4 Holbæk
Hertz Michael: Holbæk i hundred år.
Holbæk Kommune, 1986. 365 sider.
Holbæk 1880-1980. Bogen er emneopdelt.

71.9564
Holbæk Kommuneatlas. Bevaringsværdier i byer og bygninger, 1993.
Miljøministeriet og Skov – og Naturstyrelsen, 1993. 60 sider.
Beskrivelse af landsbyerne Bybjerg og Næsby s. 58-59.

46
Houkjær, Niels
De danske øer. En lystrejse til Danmarks småøer.
Gyldendal, 2006. 304 sider.
Nutidig beskrivelse af landets mange småøer.
Orø omtales s. 147-150.

Slæbebåden Moses ved Østre færge
Slæbebåden Moses ved Østre færge

46
Jacobsen, Claus
Kort og godt om 27 danske småøer.
Aschehoug, 2003. 71 sider.
Indeholder en kort introduktion til øen s. 54-55.

Henriksen, Laurits: Orø i gamle dage.
Om Orø i de ældste tider samt episoder fra nyere tid om bl.a. færgestederne og posten.
i: 46.4 Holbæk Jul i Holbæk 1935.
Henningsens boghandel. Holbæk, 1935. s 20-24

91.157 Orø
Orø-Korset – en lokalhistorisk rundtur i Orø sogn. v. Bent Olsen. Bd. 1-3.
Holbæk Lokalhistorisk Arkiv, 2001
Undervisningsmateriale for folkeskolen.

46.4 Orø
Ourø-Kurer  Bd. 1-2.
Ø-kontoret, 1998
(Originaludgave: Ourø Hjemstavnsforening, 1942-1979)
Her behandles forskellige emner som kirken, færgefarten, fiskeriet, posten, skolen, møllerne
m.m. Desuden div. erindringer samt gamle sagn, sange og digte om øen.
Stikordsregister.

46.4 Orø
Petersen, Harald: Dengang på Orø: Skæbner og vilkår i et omvæltende århundrede.
Ourø Minder, 2003. 74 sider.
Om livet på øen i 1900tallet. Artiklerne har været bragt i Holbæk Amts Venstreblad.

Dengang på Orø
Dengang på Orø

46.4 Orø
Gregaard, Lene: Orøs herlighed. En bog til eftertanke.
Fjordliv, 2013. 63 sider.
Foto- kunstbog med ledsagende kommentarer af forskellige lokale personer.

89.684
Sylvest, Flemming: Vejnavne i Holbæk Kommune.
Holbæk Stadsarkiv, 2005. 340 sider.
Gennemgang af samtlige vejnavne med deres oprindelse og betydning.

46.4 Orø
Sørensen, Kurt: Orø. En god liden øe i Isefjorden.
Ursula, 1983. 12 sider.
Orøs historie kort fortalt. Stoffet er hentet fra div. trykte kilder.

46.4 Holbæk
Thomsen, Albert: Holbæk Købstads Historie. Bd. 1-2.
Holbæk Byråd, 1936-1942.
Indeholder få, spredte oplysninger om Orø.

46
Trap, J.P.: Danmark, Holbæk Amt 3:2
Gad, 1954 (ældre udgaver findes)
Faktuelle oplysninger om Orø sogn s. 458-459.

46
Dyhr, Lars Guldager: Økuller. 11 dejlige danske øer.
Turbine, 2014. 129 sider
På Orø besøges en kunstner, en “gårdgastronom”, Orø Strand og kroen.

06.6
Østergaard Christensen, J.L.: Fra museets skatkammer. 203 sider.
Museet for Holbæk og Omegn, 1997
Fra museets samlinger ses en ”faldhat” fra Bybjerg og en sølvske fra Gamløse.

Fra den ældste tid

91.15
Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Bd. 1-5.
Red. af Chr. Adamsen og V. Jensen.
Bd. 4 Sjælland, Samsø og Møn.
Wormianium, 1995-2003.
Pastor Tellef Børrresens indberetning af de fundne oldtidshøje, jættestuer m.m. s. 31-32.

96.05
Fortid og Nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. Bind 4.
Dansk historisk Fællesråd, 1923
Henrik Larsen beretter heri om sjællandske landsbynavne. Bybjerg og Gamløse nævnes s. 122-123.

Wickman, Niels: Løvebjerggård – et fund af hesteudstyr fra yngre bronzealder.
i: 46.4 Holbæk Amt. Fra Holbæk Amt: Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt, 2004.
142 sider.
Historiske Samfund for Holbæk Amt. De kulturhistoriske museer i Holbæk Amt, 2005.

Fra Løvebjerggårdfundet  (foto: Holbæk Museum)
Fra Løvebjerggårdfundet  (foto: Holbæk Museum)

46.4 Horns Herred
Hornsherred Undersøgelsen. Med indledende metodeafsnit. Red. af Svend Gissel.
Ødegårdsudvalget, 1977. 341 sider.
Registrering af både nedlagte og eksisterende gårde og landsbyer. Om Orø s. 126-127.

Høy ædle Hr. Biskop. Præsteindberetninger om jordskælvet d. 21.-22. december 1759.
Erling Bondesen og Inge Wohlert.
Roskilde Universitetscenter og Roskilde Museums Forlag, 2000
Indberetning fra præsterne i Sjællands Stift om jordskælvet.  Fra Orø s. 106

35.21
Kong Valdemars Jordebog. v. Svend Aakjær.  Bd. 1-3.
Samfundet til Udgivelse af Gammel Nordisk Litteratur, 1926-45
Liste over kongens og kronens ejendomme og indtægter år 1231. Emneopdelt.

91.15
La Cour, Vilhelm: Danske borganlæg til midten af det trettende århundrede. Bd. 1-2.
Nationalmuseet, 1972.
Bd. 1 s. 124-125 findes et afsnit med tegning og beskrivelse af borganlægget Børreklak.

46
Pontoppidan, Erik: Den danske Atlas. Fotografisk optryk.  Bd. 1- 9.
Rosenkilde og Bagger, 1968-1972.   (Originaludg. 1763-81 ).
Topografisk beskrivelse af Danmark i 1700tallet.
I tomus 2 s. 324 omtales Orø.

Brugsens tidlige varevogn
Brugsens tidlige varevogn

Brugsen

33.431
Larsen, Henrik: Orø Brugsforening 1919 – 24. nov. 1969
Privat tryk, 1969. 5 sider.
Jubilæumsskrift

33.43
Petersen, Harald: Orø Brugsforenings historie 1919-1994.
Dagli´brugsen, 1994. 28 sider.
Jubilæumsskrift

Fiskeri

62.8
Nielsen, Christian: Danske bådtyper: opmålt og beskrevet af Christian Nielsen.
Forlaget Skib, 2005. 150 sider.
Heri: opmåling og tegning af en Orøpram fra 1920, beregnet til småfiskeri s. 78-79.

Fiskere fra Snave ca. 1930
Fiskere fra Snave ca. 1930

63.9
Sørensen, Kurt: Fiskerne på fjorden. Om fiskeriet på Isefjorden indtil århundredeskiftet.
Eget forlag, 1985. 16 sider.
Kortfattet fremstilling. Stoffet er hentet fra div. trykte kilder.

Foreninger

25 års jubilæum, 1978 – 2003: Orø folkedansere.
Orø Folkedanserforening, 2003. 23 sider.
Foreningens historie beskrives s. 3-8.

Grundejerforeningen Orøgaard 1949 -1999.
Grundejerforeningen, 1999.
Bent Møller beskriver øen i nyere historie med bl.a. de moderne vindmøller, hallen og naturskolen.
Mindre publikation, ikke registreret.

36.9
Hjemstavnsforeningen “Ourø” 1940 – 15. dec. 1970. ved H. J. Hansen.
Hjemstavnsforeningen, 1970. 31 sider.
Jubilæumsskrift.

Orø Skytteforening 1951 – 2001. v. Bent Møller.
Privat tryk, 2001.
Jubilæumsskrift.
Mindre publikation, ikke registreret.

Færgefarten

65.909
Bloch, Nils: Peter, Grønært og Bukken-Bruse. En lille færgefortælling.
Køge, 1989. 128 sider.
Tekniske data om de danske småfærger, bl.a. den tidligere færge M/F ”Ourø” og den nuværende ”Karen Orø” fra Østre Færge. Desuden kort om færgefartens historie s. 94-95.

Orø-Holbæk færgefarten gennem 150 år.  v. Hanne Gelting og Peter Blumensaadt.
i: 46.4 Holbæk Amt.  Fra Holbæk Amt: Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt, 2004. 142 sider.
Historisk Samfund for Holbæk Amt. De kulturhistoriske museer i Holbæk Amt, 2005.

Færgen "Margrethe"
Færgen “Margrethe”

62.8
Kowalczyk, Jens: Den lille færge.
Gullhøj, 2004. 17 sider.
Billedbog/letlæsningsbog om færgen M/F ”Ourø”.

62.8
Orø-færgerne. v. Bent Olsen.
Holbæk Lokalhistorisk Arkiv, 2001
Undervisningsmateriale for folkeskolen.

Færgefarten på Roskilde Fjord. Af Etnologigruppen v/Ole Jørgensen.
i: 05.6 ROMU. Årsskrift fra Roskilde Museum 1984-85. 230 sider.
Færgefarten på Isefjorden omtales s.129-180.

Isefjorden

99.4 Sørensen, Jens
Bové, Margrethe: Jens Sørensen, Spion og søkorttegner for Christian V.
Eget forlag, 1998. 80 sider.
Detaljerede søkort fra 1680´erne over Isefjorden samt tilhørende landområder.

91.157 Roskilde
Crumlin-Pedersen, Ole: Søvejen til Roskilde.
Særtryk af Historisk Årbog f. Roskilde Amt, 1978. 80 sider.
Forfatterens tanker om Isefjorden og Roskilde Fjord i vikingetid og tidlig middelalder.
Orø omtales her som led i et signal– og varslingssystem s. 52

56.156
Hansen, Erik: Holmene i Isefjorden.
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 1990. 88 sider.
Naturforhold, plante- og fugleliv på holmene vest og syd for øen.

Indsamling af mågeæg på Lindholm
Indsamling af mågeæg på Lindholm

Kirken

71.86
Danmarks kirker, Holbæk Amt.
Nationalmuseet, 1933-
Bd. 4,2 Orø kirke og dens inventar beskrives s 869 -891.

71.86
De danske kirker. Bd. 1-20.  Redigeret af Erik Horskjær.
Gads forlag, 1966-1973.
I Bd. 2 omtale af Orø kirke s. 129 -132.

Erland Gribsø: Frederiksborg Amts Kirkeklokker.
i: 46.4 Frederiksborg Amt.  Fra Frederiksborg Amt. Aarbog 1934.
Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 1934. 124 sider.
Bybjerg kirke omtales s. 93.

Orø kirke
Orø kirke

Orøkorset

91.15
Guld fra Nordvestsjælland. Red. af Mogens Schou Jørgensen.
Holbæk Amts Sparekasse, 1975. 246 sider.
Detaljeret gennemgang af Orø – korset fra 1100-tallet s. 169-181.

24.5
Lindahl, Fritze: Dagmarkorset, Orø – og Roskildekorset.
Nationalmuseet, 1980. 18 sider.
Kortfattet beskrivelse af Orøkorset s. 8-11.

Sagn og overtro

Carøe: Hekseri eller Hysteri paa Ovrø for 100 år siden.
i: 46.4 Frederiksborg Amt.  Fra Frederiksborg Amt. Aarbog 1919.
Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 1919. 89 sider.
Om ”heksen” Barbara s. 22-32.

Inger M. Boberg: Sagn og overleveringer om  oldtidshøjene i Horns Herred.
i: 46.4 Frederiksborg Amt. Fra Frederiksborg Amt. Aarbog 1936.
Frederiksborg Amts Historiske Samfund, 1936. 147 sider.
Om Orø s. 16-18.

Møllen på Klapperhøj
Møllen på Klapperhøj

39.3
Lidegaard, Mads: Danske høje fra sagn og tro.
Nyt Nordisk Forlag, 1998. 269 sider.
Kort omtale af Stensbjerg s. 85

39.3
Lidegaard, Mads: Danske sten fra sagn og tro.
Nyt Nordisk Forlag, 1994. 273 sider.
Kort omtale af Hjortekærstenen og stenen ved Salvig Bugt s. 54.

39.13
Tang Kristensen, Evald: Danske sagn som de har lydt i folkemunde.  Bd. 1-8.
Nyt Nordisk forlag, 1980. (ældre udgaver findes)
Bd. 3 s. 373 om spøgelser på Orø.
Bd. 7 s. 270 om ”heksen” Barbara.

39.13
Thiele, J.M.: Danmarks Folkesagn. Bd. 1-3.
Rosenkilde og Bagger, 1968
Gendigtning af 2-bindsværket fra 1843 samt ”Overtroiske Meninger” fra 1860.
Bd. 1 s. 70 om svenskerne på Orø.
Bd. 2 s. 166-167 om troldene i Stensbjerg.

Sagn og minder
Sagn og minder

39.43
Varder, Inger: Sagn og minder fra Ourø og Horns herred.
Reitzels Forlag, 1952. 115 sider.
Gengivelse af sagn og overleveringer, som forfatteren fik fortalt som barn.

Skolerne og skolehjemmet

27.67 Sjælland
Balle, Nicolai Edinger: Biskop Balles visitatsbog 1799-1807. v. Chr. Larsen.
Selskabet for udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1999. 505 sider.
Beskrivelse af visitatsen på skolerne og kirken s. 231-232.

Bybjerg skole ca. 1910
Bybjerg skole ca. 1910

27.67 Sjælland
Balle, Nicolai Edinger: Biskop Balles visitatsindberetninger 1783-1793. v. Chr. Larsen.
Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2002. 277 sider.
Knytter sig til Biskop Balles visitatsbog 1799-1807.
Om Ourøe sogn s. 193.

38.5
Danske opdragelseshjem i Billeder og Tekst.  Red. af Eske M. Eskesen m. fl.
Dansk Børnehjemsforening, Foreningen for Skole- og ungdomshjem og Foreningen for Optagelses- og iagttagelseshjem, 1926. 490 sider.
Om Orø Ungdomshjem (nu Orøstrand) s. 257-258.

Orø optagelseshjem
Orø optagelseshjem

38.5
Dynamisk socialpædagogik. v. Johny Lauritsen og Søren Hegstrup.
Fuglebjerg, 2001. 177 sider.
Orøstrand gennem 100 år, samt om forstanderne Ludvig Bech og Troels Lohmann s. 41-155.

38.5
Kyrø, Øjvind: Du herlige land – 100 års arbejde med børn og unge.
Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge, 1998. 96 sider.
Heri om oprettelsen af Orøstrand og beskrivelse af forstanderen Ludvig Beck s. 15-20.

27.67 Sjællands Stift
Mynster, J.P.: Visitatsdagbøger.  Bd. 1-2. 1835 – 1853.
Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1937.
Om visitatsen i skolerne, kirken og præstegården s. 147-148.

Sundhed

61.4
Forsøgsudryddelse af Rotter.
Indenrigsministeriet, 1943. 93 sider.
Omhandler foranstaltninger til udryddelse af rotter på flere øer, bl.a. Orø s. 28-38.

61.55
Oustrup, Hanne: Orø Urtehave farmakopé.
Skolen for medicinsk Urteterapi, 2001. 172 sider.
Gennemgang af havens planter, deres egenskaber og anvendelse.

61.4
Velfærd, sundhed og ernæring. Redaktion Per Ole Schovsbo og Peter Korsgaard.
Samrådet af Specialmuseer i Vestsjællands Amt, 2003
Indeholder to afsnit om henh. jordemødrenes og gymnastikkens betydning på Orø.
Om sundhed på øen generelt s. 28-35. Om jordemødre s. 36-37. Om gymnastikforeninger s. 38-45.

Erindringer

Barndomsminder fra Orø. Af Chr. Poulsens erindringer fra aarene før ca. 1875.
Samlet og gengivet af Fanny Fang.
i: 46.4 Holbæk Amt. Fra Holbæk Amt 1947.
Historisk Samfund for Holbæk Amt, 1947. 96 sider. s. 51-73

99.4 Buus, Valdemar
Buus, Anna Louise Prip: Sygehuslæge V. Buus, hans liv og virke.
Lohse, 1970. 119 sider.
Valdemar Buus var barnebarn af pastor Prip på Orø.
Bogen indeholder historier om bl.a. livet i præstegården omkring 1900-tallet s. 73-79.

Anna og Laurids Prip 1919
Anna og Laurids Prip 1919

99.4 Christensen, Jens Bennet
Christensen, Jens Bennet: Fiskeren fra Næsby. Erindringer fra et fiskerliv.
Fjordliv, 2014. 68 sider
Fortællinger fra et langt liv som fisker og landarbejder på Orø.

99.4 Iversen, Laurits
Iversen, Laurits: Laurits Iversens historie.
Orø beboerforening, 1983. 39 sider.
Den tidligere sognerådsformand (fra 1933) fortæller om sin barndom og ungdom på øen.

Anton Hansen: Da Orøboerne slagtede Gris paa Fjordisen.
i: 46.4 Holbæk. Jul i Holbæk 1947
Holbæk Amts Bogtrykkeri, 1947. 32 sider
Erindringer fra vinteren 1900-1901 s. 12-13.
(Findes også i Ourø-Kurer 1948 nr.31 og 1979 nr. 152.

Orøboerne slagter gris på fjordisen
Orøboerne slagter gris på fjordisen

99.4 Prip, Johannes
Prip, Johannes: En Orødrengs barndomsminder fra tiden før århundredeskiftet.
Anna Birthe Kargo.
Privat tryk, 1996. 152 sider.
Barndomserindringer fra 1894-95 og fra senere skoleferier.

 Sørensen, Ove: Tjenestedreng på Orø.  v. Erik Sørensen.
Privat tryk, 2000.
Ove Sørensen (1920-2000) fortæller om at være tjenestekarl på Orøs gårde i 1930´erne.
 Mindre publikation, ikke registreret

46
Aalbæk Jensen, Erik: Livet på øerne. Kattegat.
Gyldendal, 1985. 492 sider.
Ebbe og Jens fortæller om fjordfiskeriet og Martha Jochumsen på Svalegården om livet på Orø i første halvdel af 1900-tallet s. 427-447.

Orøs første traktor 1920-1925
Orøs første traktor 1920-1925

Romaner

Liden Elna paa Ourø og andre fortællinger. v. J. V. Frederiksen.
Ikast Bogtrykkeri, 1925.
Fortælling om svenskerne på øen i vinteren 1658.

Olsen, Alf: Folket ved Isefjorden.
Asnæs, 1974.
I romanform fortælles om div. lokalhistoriske emner.

Olsen, Svend: Blåt blod
Zidsels slægt.
Lille Zidsels dagbog.
Baronen og Lammefjordens folk.
Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1983-1994.
Om en slægt fra Hørby i sidste halvdel af 1600-tallet.
Bøgerne er bygget op over arkivalier og overleveringer fra forfatterens egen slægt. I bogen ”Zidsels slægt” er handlingen henlagt til Orø.

Digte

Bentsen, I: Bønne og Psalme-Bog for Børn og Ældre samt Arier Mindeskrivter Sørgedigte Nytaarsvers og Gravskrivter m.m.
Roskilde, 1844.
Forfatteren var en kendt lejlighedsdigter på Orø.

Villadsen, Marie: (Om Orø)
i: 39.43 Varder, Inger: Sagn og Minder fra Ourø og Horns Herred. 115 sider.
Reitzels Forlag, 1952.
Heri digtet “Om Orø”, antageligt fra slutningen af 1800-tallet.

Der findes flere digte om øen i Ourø-Kurer 1942-1979 samt på internettet.

Film

46.4 Orø
Dronningens ø: Regentparrets besøg på Orø 3. juni 2013.
Holbæk Kommune, 2013.  Dvd 19 min.

Musik

Lovprisning af Orø.
OrØkontoret, 2003
CD med gamle og nye sange om Orø, samt vejledning i at danse Orø Mazurka.

Noderne til Orø Mazurka af Hagbard Petersen
Noderne til Orø Mazurka af Hagbard Petersen

Der findes flere sange i Ourø-Kurer 1942-1979.

Arkivalier i ”Ourø Minder” og Holbæk Stadsarkiv

46.4 Orø
Beretninger fra Orø. Bd. 1-3. v. Henrik Larsen.
Ringbind. Håndskrevet, udateret.
Indeholder præste- og kirkehistorie, Orøs historie, samt flere andre emner, samlet og nedskrevet af lokalhistorikeren Henrik Larsen.

46.4 Orø
Matrikelregistrant Bybjerg. Bd. 1-4. v. Henrik Larsen.
Ringbind. Håndskrevet, udateret.
Historisk gennemgang af hver enkelt matrikel med de skiftende ejere. Nedskrevet ca.1930-1983.

46.4 Orø
Matrikelregistrant Gamløse. v. Henrik Larsen.
Ringbind. Håndskrevet, udateret.
Historisk gennemgang af hver enkelt matrikel med de skiftende ejere. Nedskrevet ca. 1930-1983.

46.4 Orø
Matrikelregistrant Næsby. v. Henrik Larsen.
Ringbind. Håndskrevet, udateret.
Historisk gennemgang af hver enkelt matrikel med de skiftende ejere. Nedskrevet ca. 1930-1983.

Museet Ourø Minder
Museet Ourø Minder

46.4 Orø
Næsbys historie.
Fortalt af Henrik Larsen.
Genfortalt og ájourført 1992/93 af Harald Petersen.
Ringbind. Udateret.
Opdatering af Matrikelregistrant Næsby.

Fotos af Orøs ejendomme 1950, 1975 og 2000.
Ringbind.
Samtlige øens ejendomme fotograferet med 25 års mellemrum.
Findes kun i ”Ourø Minder”.

Orø bibliotek og skole
Orø bibliotek og skole

Praktiske oplysninger

Orøs hjemmeside: www.oroe.dk

Adresser:

Ourø Minder.
Bygaden 56. 4305 Orø
Tlf. 59470225
www.oroeminder.dk
Mail: kontakt@oroeminder.dk

Holbæk Stadsarkiv.
Nygade 9-13. 4300 Holbæk
Tlf. 72367058
www.bibliotek.holbaek.dk
Mail: stadsarkiv@holb.dk

Orø Bibliotek.
Bygaden 50. 4305 Orø
Tlf. 72367519
www. oroebibliotek.dk
Mail: kontakt@oroebibliotek.dk

Holbæk Bibliotek.
Nygade 9-13. 4300 Holbæk
Tlf. 72363606
www.bibliotek.holbaek.dk
Mail: holbib@holb.dk

Orø
Orø

Fotos venligst udlånt af Holbæk Museum, Holbæk Stadsarkiv og private personer.