Protokoller

Brandforsikring, den almindelige. 5 vurderingsprotokoller, + 2. 1857-1920

Brandforsikring, Holbæk med flere amters. 2 protokoller med kopi af taksationsforretninger

Vurderings-Protochol for Byebjerg Sogn, 22. okt. 1879 til 25. juli 1885

Bybjerg Andelsfryseri. 1. Forhandlingsprotokol 1950-1973

Bybjerg Vandværk. Forhandlingsprotokol 1905-1943

Forligsprotokol 1923-34

Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Orø

Isefjord Fiskeriforenings forhandlingsprotokol (kopi) 1905-73

Orø Badmintonklub. Forhandlingsprotokol 1959-1966.

Orø Brandsynsprotokol 1946-49 1ste Brandkreds

Orø Brandsynsprotokol 1948-62 2den Brandkreds

Orø Brandsynsprotokol 1948-49 1ste Brandkreds 1. bog

Orø Brandfogedprotokol 1946-66 1ste Brandkreds

Orø Brandfogedprotokol 1948-61 3de Brandkreds

Orø Brandfogedprotokol Gamløse

Orø Brugsforening.  Forhandlingsprotokoller

Orø Forsamlingshus A/S. Forhandlingsprotokoller 1907-1949

Orø Foredragsforening. Forhandlingsprotokol 1944-47

Orø Gymnastik & Idrætsforenings forhandlingsprotokol 1987-1991

Orø Kommune, hundeprotokol 1956-57

Orø Kvægavlerforening(Tyreholdsforening) forhandlingsprotokol, stiftet april 1936, med Hans Jørgensen som formand. Nedlagt 22/3 1935

Orø Landboforening protokol 1959-74 med regnskab og 1975-1983

Orø Landboforening Protokol 1983-18/3 1998 hvor foreningen nedlægges

Orø Spareforening. Forhandlingsbog fra 26/6 1964 til nedlæggelsen 17/4 1985

Orø Tærskeselskab. Forhandlingsprotokol 1948-61

Orø Venstreforening. Forhandlingsprotokol 21/2 1922 til 23/9 1960

Ourø Andelsmejeri. Forhandlingsprotokoller

Ourø Forsamlingshus forhandlingprotokol 1907-18

Ourø Forsamlingshus. Forhandlingsbog 1932-49

Ourø Forsamlingshus. Forhandlingsbog 1918-49

Ourø Kontrolforening, forhandlingsbog  10/11-1920 (stiftet) til 15/3 1953

Ourø Kontrolforening, forhandlingsbog  29/8-53 til 31/10 1990 (nedlagt)

Ourø Læseforening, protokol og regnskabsbog 1907-20

Ourø Elektricitetsværk. Forhandlingsprotokoller

Ourø Frisindede Vælgerforening. Forhandligsprotokoller

Ourø Gymnastikforening. 1 forhandlingsprotokol 1921-1935

Ourø Hesteforsikring. Forhandlingsprotokoller

Ourø Hjemstavnsforening. Forhandlingsprotokoller 1940-1979

Ourø Lokalforening. Dansk Andels Gødningsforening. Forhandlingsprotokol

Ourø Læseforening. Protokol og regnskabsbog 1907-20

Ourø Sogns Spareforening.  Forhandlingsprotokol 1910-1931

Ourø Sportsforening. 2 forhandlingsprotokoller 1929-1960. + 2 indleveret 1984, 1960-1977

Ourø Skytteforening. 1 forhandlingsprotokol 1818-1929

Ourø Sogns Sygeforsikring. 1 forhandlingsprotokol

Ourø Sogns Sygeforening (Sygekasse). Forhandlingsprotokol 1876-1899

Ourø Sygeplejeforening. 2 forhandlingsprotokoller 1918-1963

Ourø-fondet. 1. forhandlingsprotokol 1946-1969

Samarbejdsudvalget for Venstre i Holbæk. Forhandlingsprotokol 1/6 1973 til 15/2 1989 samt 29/3 1989 til 1/3 1994

Uddrag af Orø Sognerådsprotokoller fra sognerådets oprettelse i 1841 til 31/3 1905, ved Henrik Larsen