Henrik Larsen

Henrik Larsen (1890-1984) var med til at stifte Orø Museum 1941, og er den person man i første række kan takke for at Orøs lokalhistorie er så velbelyst.

Henrik Larsen blev født på den gamle slægtsgård, Hestebedgård, og var fra tidlig ungdom primus motor ved gårdens drift, men fik dog tid til også at skrive om stort set alle områder af Orøs historie. En del af dette er nævnt under småskrifter.