Museet

Foreningens navn: Orø Minder.

Formål: Foreningens formål er at styrke hjemstavnsfølelsen og interessen for gamle minder og øens fortid, samt udbrede kendskabet til Orø og dens historie, ved indsamling og registrering af arkivalier og bevaringsværdige genstande, samt formidling af denne viden gennem foredrag, arrangementer, udstillinger m.m.. og ved at gøre det indsamlede materiale tilgængeligt for alle interesserede.

Adresse: Bygaden 56, 4305 Orø.

Museumskategori: Kulturhistorisk museum, ikke statsstøttet.

Oprettelse: Foreningen er oprettet 28. marts 1941 som hjemstavnsforening.

Medlemskab: Alle der vil bidrage til at formålsparagraffen opfyldes kan blive medlemmer. Endvidere kan egnens offentlige institutioner og foreninger blive medlemmer med samme rettigheder som almindelige medlemmer. Medlemsbidraget fastsættes på generalforsamlingen og giver gratis adgang til foreningens samlinger. Årskontingentet er i 2023 på kr. 50.

Du kan melde dig ind online her: https://www.oroeminder.dk/kontakt/

Samarbejdsaftaler og økonomisk støtte: Foreningen støttes af Holbæk Kommune. Der er skrevet driftskontrakt med Holbæk Kommune, Kultur og Fritid om driftstilskud fra 1. januar 2012. Driftstilskuddet pristalsreguleres. Ifølge kontrakten skal der indsendes en aktivitetsoversigt, der viser Orø Minders aktiviteter i kalenderåret, og som indsendes sammen med det reviderede regnskab, senest 31. marts efterfølgende år. Desuden skal der udarbejdes en årsrapport. Der er et uformelt arbejde med Holbæk Museum og Holbæk Stadsarkiv. Der er et uformelt, praktisk samarbejde med “Hestebedgård”, især ved udstillingsvirksomhed og behandling af arkivalier.

Vedtægter: Læs vedtægterne her.

Bestyrelse:
Poul Hurup (formand) 51507913
Carsten Roug (næstformand) 59470225
Erling Bjørn Jensen (kasserer)
Henriette Oxbøll (medlem)
Karin Nielsen (medlem)
Karsten Wagener (suppleant)
Frimodt Nielsen (suppleant)
Henrik Persson (revisor)
Mona Hansen (revisorsuppleant)

CVR nummer: 30676599

Bankkonto: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 3559000922