Liste over marknavne (alfabetisk)

NAVN MARKBOGEN 1688 UDSKIFTNINGSKORT NAVNESAMMENFALD
Aarke Tyre +    
Aeblespield +    
Agre   +  
Agre ved Ellebjerg   +  
Agre over Brøndbjerg   +  
Agrene på Bjerget +    
Amhøj Agre + + +
Arvids Toft +    
Askelykken +    
Axholm + + +
Bag Næs   +  
Bakke Agre + + +
Bjergstykket + + +
Blæsekierstykker   +  
Bondestykke Agre   +  
Bredagrene + + +
Bredskifteagre + + +
Bregneagre + + +
Bregnekiersagre   +  
Bregnespjeldsagre + + +
Brende Mark   +  
Brends Agre   +  
Brynevejsagerås   +  
Brynevejsagre +    
Brønsagre +    
Brønsbjerg +    
Byggeplads +    
Bøebunk +    
Bøgebakken   +  
Bøgebjergsagre +    
Bøgebrinksagre +    
Bøgeskovsagre + + +
Bøgespjeldsagre +    
Børrehoved   +  
Børrestensagerås +    
Børs Hauge + + +
Canehøy   +  
De halmede stykker +    
De lange agre norden Bjerget                      +    
De lange agre bag udi Næs +    
De lange Digeagre +    
De lange Kildeagre +    
De lange Kolykkeagre +    
De mellemste Ravnsletteagre                      +    
De nederste Ravnsletteagre +    
De små agre i hugget +    
De små Elnebjergagre +    
De små Kolykkeagre +    
De små sandstykker med Esmose +    
De små Skyttespjeldsagre +    
De stakkede Digesagre +    
De stakkede Elnebjergagre +    
De stakkede Kildeagre +    
De stakkede Veis +    
De store Skyttespjeldsagre +    
De øverste Ravnesletteagre +    
Deelagre   +  
Degn   +  
Degnesløyen   +  
Degnestykket +    
Digesagre +    
Dragshoved   +  
Dragshoved agerås +    
Dyrerøgtsagrene   +  
Dyrespjeld + + +
Ebbespjeld +    
Ellebjergagre   +  
Elnebjergagerås +    
Elnebjergvangen +    
Engen ned til Sølen +    
Engen over Sølen +    
Engen under Skoven + + +
Esmoseagre +    
Esmoseengen + + +
Esmosestykker +    
Estebechsagre +    
Estebechs humber +    
Estilhøjs agre   +  
Fallengen + + +
Farsbrøndsagrene +    
Fastebrøndsagre   +  
Firagre +    
Flad Ellekier   +  
Flaggeagre, Fladeagre +    
Flendersagre +    
Flenøagre, Flendersagre?   +  
Flieden   +  
Flierne + + +
Fligagre +    
Fligagrene +    
Fligene +    
Flinte?røgelsesagerås +    
Fliserne ved Kongshøj +    
Fonde   +  
Frendekildenegene + + +
Frenkildeholm   +  
Fruerlund   +  
Fårefladeagre + + +
Fårøye?   +  
Gadsædejord   +  
Grønsagerskifte=Granhøj +    
Grønhøysagre   +  
Gydeagrene +    
Gårdsæde Sletteagre +    
Gårdsædesagerskifte +    
Gårdsædeshumper=Nørregårdsagre +    
Gårdsædeshumper +    
Gåseengen   +  
Gåsekiersagre   +  
Gåsekærstykket +    
Gåsestykkerne + + +
Halmede stykker +    
Halvquinder   +  
Hanspield   +  
Havreagre   +  
Havreager   +  
Havrehumper + + +
Hestebedsagre + + +
Hesteholmene + + +
Himmerigsspjeld +    
Hjortekieragre   +  
Hjortekæragerås +    
Hjortekærstokkene + + +
Horseagre +    
Horsøagre + + +
Horsøengen +    
Huggestykkerne   +  
Hulvejsagre=Agrene på Åsjorden + + +
Humpeagrene +    
Humperne +    
Humperne i Sølen +    
Hundekildeagre + + +
Hyllespield   +  
Højstykkerne +    
Hørkiersagre   +  
Inderste Hegnegårdsagre +    
Jungagre   +  
Kallenæsstyk   +  
Kanehøjstykket +    
Kildeagrene + + +
Kildeagre   +  
Kildebakkehumper + + +
Kildebakkestykkerne +    
Kildebækagre +    
Kirkespieldagre   +  
Kirkespjeld +    
Kirkespjeld + + +
Knoldeengen +    
Knoldehumperne +    
Knollengen=Knoldeengen?   +  
Knuderestykket=Knyderne? +    
Knyderne   +  
Kocheredsagre + + +
Kogliagre   +  
Kolhydestykker +    
Kongeslykkeagre + + +
Kongespield   +  
Konges agre   +  
Konges flieder   +  
Kongsagre + + +
Kongsgærde +    
Kongshøjspjeld +    
Kongshøjstykket +    
Korsagrene + + +
Korsengen + + +
Korslundsagre +    
Korslundstykker   +  
Kragespield   +  
Kragespjeldsagre +    
Kragetall   +  
Krog=Krogager?   +  
Krogager=Krogagre +    
Krogsagersender +    
Krogstykker   +  
Krogstykkerne   +  
Krugstykker=Krogstykker?   +  
Kællingstykker     +
Køebrinkstykker   +  
Ladsædeshumper   +  
Langager   +  
Langdahl   +  
Langdalsagre +    
Langdalsagre + + +
Lange agre   +  
Lange Bøgeskovsagre   +  
Lange Findingsagre +    
Lange Koge spjeld +    
Lange Kongshøjagre +    
Lange Steenagre   +  
Lange Søler   +  
Lange Veis agerskifte=Lange Virs agre + + +
Lange Møllespjeld + + +
Langstykker   +  
Ledstykkerne +    
Lille Frendekildeholm +    
Lindhøjsagre + + +
Lisspjeldsagre +    
Lolbogsstumper?   +  
Lukkespield   +  
Lykke, Bregnebjergsagerskifte +    
Lyndagrene +    
Løkkespield=Skibsagre +    
Løversbjerg=Løvsbjergstykker?   +  
Løvsbjergstykker +    
Mellemste Heinedsagre +    
Mellemvejsagre + + +
Moseagre +    
Moseengen +    
Mosekærsengen   +  
Mølleagre   +  
Møllebjergsagrene   +  
Møllehumper   +  
Nordensbysagre +    
Nordre Bredskifteagre   +  
Nordre Frenkildeholmen=Frenkildeholmen?   +  
Nordre Gærdeager   +  
Nordre Tofter   +  
Næsvangen +    
Ole Jensens Toft +    
Olspield   +  
Peberøagre +    
Piskeløsstykkerne +    
Præstelykken=Præstelykkeagre? +   +?
Præstelykkeagre   +  
Præstetoften +    
Purret Vrå Stokke +    
Påseagre +    
På Bjerget   +  
Ramsbjergagre +    
Ramsøebjerg=Ramsbjergagre?   + +?
Ravnsletagre   +  
Risselstykker   +  
Robesspield   +  
Rydestykker   +  
Rævekærsagerås +    
Rævekærsagrene   +  
Sandagrene + + +
Sandagrene under Bøgebjerg +    
Sandjorden   +  
Sandstykkerne +    
Sidekærsstykker +    
Sielskærsagre +    
Sisspield   +  
Sjælkæragre=Sielekiersagre + + +
Skårengen   +  
Skibsagre=Løkkes Spjeld agre + + +
Skov   +  
Skovengen + + +
Skovfladeagre +    
Skovstykker +    
Skovstykket=Skovstykker?   + +?
Skovvangen +    
Skrædderstykker   +  
Slettesandstykket +    
Slibestensagre +    
Slodstykkerne +    
Sløye   +  
Smedehumper + + +
Smedelykkeagre=Smedelykken + + +
Smedelykken      
Småengene   +  
Småstykker under Sandgraven +    
Snaveengen +    
Stakke Tiendesagre   +  
Stakkede Bjergagre +    
Stakkede Bøgeskovsagre   +  
Stakkede Findingagerås +    
Stakkede Langdalsstykker +    
Stakkede Møllespjeld + + +
Stakkede Stenhøjsagre   +  
Stakkede Viesagre   +  
Stakket Kogespjeld +    
Stellen   +  
Stenengen +    
Stengesagerås +    
Stengesengen + + +
Stenkildeagre + + +
Stenkilde spjeld + + +
Stensagre +    
Stensletagre   +  
Stensletteagre +    
Stenslettespjeld + + +
Stenspjeldshumper +    
Stilyksagre +    
Stokketjørnsagre + + +
Store Frendekildeholm +    
Strandengen   +  
Strandengene +    
Stumpeagre +    
Stumpede Enge +    
Støye   +  
Svey Spield   +  
Svendingsagre=Svends agre? + +? +
Svends agre   +  
Søleshumper   +  
Sønderskovsagre +    
Sønderskovseng   +  
Søndervang +    
Sønder Møllebjergs agerskifte +    
Søndre Bredskifte agre   +  
Søndre Fruelundstykker=Fruerlund?   +  
Søndre Møllebjerg   +  
Søstykkerne +    
Tangstokkene +    
Tidselspjeld=Tisselspield? + + +
Tilgiftsagre +    
Tielkiersagre=Tilgiftsagre? + + +
Tisselspield=Tidselspjeld?   +  
Toften   +  
Toften   +  
Tofterne +    
Tofterne=Tofteåsen   +  
Tofteåsen(N Bybjerg) +    
Tofteåsen(SV Bybjerg) + + +
Tofteåsen(Gamløse) +    
Tolengen +    
Tordenspjeld + + +
Tornegraveengen   +  
Tornholm   +  
Truneagre   +  
Tryneagre=Truneagre + + +
Tryneagrene(Næsby) +    
Tveragre(V Brøndevej)   +  
Tveragre(Ø Brøndevej)   +  
Tverengagrene(Næsby) +    
Tvergårdsagre   +  
Tyge Spjeld +    
Tylene + + +
Tørvegraverengen +    
Tørveskiersengen   +  
Tøkker +    
Tøkker +    
Tørveskærsengen(Tørveskiersengen)      
Tårbechsagre + + +
Uglespjeld +    
Vangeagrene i Sølen +    
Veis humpeskifte +    
Vestre Borreager(Børret)   +  
Vestre Bøgeskovsagre=Stakkede B. +    
Vestre Børresagre +    
Veys agre=Veis humpeskifte?   +  
Vibeholm=Viveholm? + + +
Viens Enge   +  
Virs? Agre +    
Vråen   +  
Vrangs agre +    
Yderste granatstykker +    
Yderste Heinedsagre +    
Øster Møllebjergs agerskifte +    
Østre Bøgeskovsagre +    
Østre Børre Agerskifte +    
Østre Gnaastykker?   +  
Østre Møllebjerg   +  
Ålekisteenge (Næsby) +    
Åleskårsengen (Næsby)   +