Museets historie

Oprettet 28. marts 1941 som hjemstavnsforening med navnet “Orø Minder”.

Den første spæde begyndelse blev dog lagt allerede september 1936 hvor der blev afholdt et stort anlagt hjemstavnsstævne med deltagelse af blandt andre undervisningsminister Jørgen Jørgensen og kommunelærer og historiker Albert Thomsen, Holbæk.

Formålet var at styrke hjemstavnsfølelsen og interessen for gamle minder af øens fortid blandt andet ved oprettelse af en samling af gamle minder og andet som skildrer øen i fortid og nutid.

Denne formålsparagraf dækker fortsat godt museets nuværende hovedformål idet det er et lokalmuseum der forsøger at samle brugsting og øvrige genstande, dokumenter, foto, litteratur og øvrigt skriftligt materiale der skildrer øen, dens historie og tidligere og nuværende beboere.

Museet havde oprindelig lokaler i et hus ejet af Orø Kommune på Brøndevej 18, men flyttede i 1965 til de nuværende lokaler og der er her siden sket en udvidelse i det man 1997 også indrettede udstillingslokale på husets loft.