Museumshistorie

Museet modtager jævnligt mindre samlinger af både museumsgenstande og arkivalier, udklip, foto mm. Udover disse må specielt nævnes 2 store samlinger der er indgået til museet de sidste år. Det drejer sig en meget stor samling dokumenter samlet af Henrik Larsen (1890-1984), Hestebedgård, som blev skænket til museet 2004. Her indgår mange originale dokumenter vedr. gården, samt mange af de originale manuskripter til de talrige artikler om Orøs historie han i tidens løb har skrevet.

Henrik Larsen, fhv. sognefoged og medstifter af museet, ved bordet i Hestebedgårds stue
Henrik Larsen, fhv. sognefoged og medstifter af museet, ved bordet i Hestebedgårds stue

Harald Petersen, Strandagergård, fhv. sognefoged og formand for museet
Harald Petersen, Strandagergård, fhv. sognefoged og formand for museet

De komplementerer den store arkivaliesamling der fortsat findes på Hestebedgård og knytter på sin vis Orø Museum og Hestebedgård sammen. Henrik Larsen var medstifter af museet i 1941 og arbejdede hele sit liv målrettet og vedholdende med at belyse Orøs historie.

Harald Petersen (1913-2010), Strandagergård, er Orøs anden store lokalhistoriker, formand for museet fra 1965-2002, og forfatter til flere bøger samt talrige artikler om Orøs historie. Ved hans død modtog museet en stor samling af arkivalier, personlige papirer, manuskripter, breve og genstande. Vi er således i på enestående vis i stand til at dokumentere også museets historie fra den første spæde begyndelse til vore dage.