Nutidige stednavne på Orø med tilknytning til de gamle marknavne

Nutidigt navn Gammelt navn
Amhøj Amhøj
Brøndsøen/Toftekæret Agre over Brøndbjerg
Brønsøgård Brønsøagre
Brønsbjerg
Borreklak Børrestens agerås
Vestre Borreager (matr. 6, Bybjerg, 1796)
Brønde Brende Mark
Brends agre
Brøndevej Brynevejs agerås
Brynevejs agre
Børrehoved Børrehoved
Børs hauge
Børret Børrestens agerås
Degnegården/Skolen Degn (matr. 9)
Degnevangsleddet Degnesløyen (matr. 1)
Degnesløyen (matr. 17 b)
Degnestykket (matr. 17 b)
Ledstykkerne
Elnebjerg Agre ved Ellebjerg
Elnebjergcentret De små Elnebjergagre
Elnebjergvej De stakkede Elnebjergagre
Elnebjergagerås
Elnebjergvangen
Flad Ellekier
Esmosen/Esmosegård De små sandstykker med Esmose
Esmose agre
Esmoseengen
Esmosestykker
Farsbron Farsbrønsagrene
Fastebrøndsagre
Flenø Flenders agre
Flenøgård Flenø agre
Flenøvej
Frendekilden Frendekildeengene
Frendekildegård Frenkildeholm
Frændevej Lille Frendekildeholm
Nordre Frenkildeholmen
Store Frendekildeholm (1688)
Færgehøj
Hegnegårde Inderste Hegnegårdsagre
Mellemste Heinedsagre
Yderste Heinedsagre (1688)
Hestebedgård Hestebedagre
Hjortekæret Hjortekieragre
Hjortekæragerås
Hjortekærstokkene
Horsekæret Horsekæragre
Horseø Horsøagre
Horsøengen
Kanehøj
Kanehøjvej
Kanevænget
Canehøy
Kanehøjshumperne
Kanehøjstykket
Kirkestien
Kongshøj Fliserne ved Kongshøj
Kongshøjgård Kongespield
Konges agre
Konges flieder
Kongsagre
Kongsgærde
Kongshøjspjeld
Kongshøjstykket
Lange Kongshøjagre
Langdal Langdahl (matr. 17)
Langdalsgård Langdahl (matr. 16)
Langdalshuset Langdalsagre
Langdalsagre (matr. 23 g, Næsby)
Stakkede Langdalsagre
Lille Kongens høj Se Kongshøj
Lindhøj Lindhøjsagre
Lindhøjgård
Lindhøjvej
Løvebjerggård/Løvsbjerggård Løversbjerg
Løvebjerghus Løvsbjergstykker
Løvsbjergvej Løfredsvej
Møllebakkevej Lange Møllespjeld (matr. 9, Bybjerg)
Møllegærdet Stakkede Møllespjeld (matr. 8, Bybjerg)
Møllebjerg Møllebjergsagrene (matr. 4, Gamløse)
Møllehumper (matr. 1, Bybjerg)
Sønder Møllebjergs agerskifte (1688)Søndre Møllebjerg (matr. 4, Bybjerg),(1796)
Østre Møllebjergs agerskifte (1688)
Østre Møllebjerg (matr. 4, Bybjerg, og 5, Gamløse, 1796)
Møllebroen
Møllebroen Vandværk
Møllebrovej
Møllevang Møllevangsgærdet
Nordre Hegnegård
Nørregærdevejen/Nr.stængevej
Nørrestænge Nørrevang/Skovvang
Nørrestænge færgested
Nørrestængevej Nørregærdsagre
Orø Kirke Kirkespield agre(matr. 14)
Kirkespjeld
Kirkespjeld (matr. 16)
Præstegården Præstelykken
Præstelykkeagre (matr. 2, Bybjerg)
Præstetoften
Rævebrøndshusene Rævekæragerås
Rævebrøndsparken Rævekærsagrene
Rævekæret
Rønø Rønø
Sjelkærgård Sielkærsagre (matr. 17, Bybjerg)
Sjælkæragre (matr. 10, Næsby)
Skovagergård Skov (matr. 10, Næsby)
Skovengen (matr. 10, Næsby)
Skovfladeagre (matr. 4 b, Næsby)
Skovhøjgård/Dyreoldsgården Dyreoldsagrene (matr. 19-20, Bybjerg)
Dyrerøgtsagrene (matr. 19 a, Bybjerg)
Smedjen i Bybjerg Smedehumper (matr. 22. 23)
Smedestrædet Smedehumper (matr. 1, Bybjerg)
Smedelykkeagre (matr. 17, Bybjerg)
Smedelykken(matr. 17, Bybjerg)
Snave Færgested Snaveengen
Snavevej
Søndre Stænge Stengesengen (matr. 1, Bybjerg)
Stengesagerås (matr. 1, Bybjerg)
Stensbjerggård Stenkildeagre (matr. 14, Bybjerg)
Stenkilden Stenkildespjeld (1688, 1796)
Stensbjerg Stensagre (1688)
Stensbjergvænget Bjergstykket (1688)
Store Kongens Høj Se Kongshøj
Tange Bakke Tangstokkene (matr. 7,8, Bybjerg),(1688)
Toftekæret(Brønsøen) Tofteåsen (1688)
Tornholm Taaneholm (1796)
Viens Enge Viens Enge (matr. 25, Bybjerg, 1796)
Vingården