Museet er i besiddelse af en stor foto-, postkort og billedsamling. Henrik Larsen indså tidligt betydningen af at indsamle foto der kunne illustrere Orøs historie og udvikling, og var medvirkende til at man allerede 1950 fik fotograferet alle øen ejendomme, dog undtaget sommerhuse. Og dette blev gentaget år 1975 og år 2000.

Desuden foto af lærere, læger og en fuldstændig samling af foto af sognerådsformænd til 1970, hvor Orø blev indlemmet i Holbæk Kommune. Senere er tilkommet bl.a. talrige skolefoto, luftfoto, foto fra havne, færger, kro, kirke mm.